Jak pracujeme

Proces, jak probíhá příprava projektu, jeho zpracování a finalizace

1.
seznámení

2.
prohlídka
připravenosti

3.
návrh
projektu

4.
cenová
nabídka

5.
realizace

6.
předání díla

1

Po obdržení vašeho požadavku
vás bude kontaktovat náš pracovník

2

Prohlídka připravenosti stavby-projektu

3

Po seznámení s vaším projektem navrhneme
nejvhodnější řešení

4

Zpracujeme vám nabídku dle vašich představ
a možností

5

Realizace

Po vzájemné shodě navrhneme termín a časovou představu realizace a financování

Předání hotového díla investorovi

Společně s vámi provedeme prohlídku díla, zodpovíme případné dotazy a předání ztvrdíme podpisem předávacího protokolu

Ozvěte se nám